2012 rok był dobrym rokiem dla rynku powierzchni biurowych. Według ekspertów firmy Colliers International 2013 rok powinien być równie udany, szczególnie na rynkach regionalnych.

Na koniec 2012 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Polsce wzrosły do 5,8 mln mkw. Nowa podaż dostarczona między pierwszym a czwartym kwartałem wyniosła ponad 0,5 mln mkw. Aktywność najemców zanotowana w ubiegłym roku przekroczyła 960 000 mkw., z czego blisko 40 proc. przypadło na miasta regionalne. Umowy typu pre-let stanowiły 34 proc. całkowitego wolumenu transakcji. Na koniec czwartego kwartału wskaźnik pustostanów dla wszystkich rynków biurowych wyniósł 9 proc. Najwyższy współczynnik powierzchni niewynajętej zarejestrowano w Szczecinie (19,8 proc.), natomiast najniższy w Lublinie (4,5 proc.) i Krakowie (4,6 proc.).

W budowie znajduje się ponad 1 mln mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Aktywność deweloperska koncentruje się na Warszawie, gdzie powstaje blisko 60 proc. nowej podaży. W przypadku miast regionalnych najwięcej powierzchni biurowej jest budowane we Wrocławiu, Trójmieście i Krakowie.

W Warszawie nowa podaż dostarczona na rynek wyniosła 268,000 mkw. co przełożyło się na wzrost całkowitych zasobów biurowych do 3,86 mln mkw. Ponad 70 proc. nowo ukończonej powierzchni zostało dostarczone poza Centrum. W miastach regionalnych do użytku oddano 245 000 mkw. nowych biur, dzięki czemu łączna podaż w ośmiu miastach regionalnych osiągnęła poziom 1,94 mln mkw. Najwięcej powierzchni ukończono we Wrocławiu (70 000 mkw.), Krakowie (51 300 mkw.) oraz Poznaniu (39 000 mkw.).

W stolicy popyt na powierzchnię biurową przekroczył 600 000 mkw., co w ujęciu rocznym stanowiło wzrost rzędu 6 proc.  Ponad 70 proc. powierzchni zostało wynajęte w lokalizacjach poza centrum, wśród których największym zainteresowaniem cieszył się Mokotów. Przeciętna wielkość transakcji zawartej w centrum wyniosła 885 mkw., natomiast w przypadku lokalizacji poza centrum było to 1 150 mkw. Największe umowy zawarte w omawianym okresie to w większości transakcje typu pre-let: T-Mobile (27 000 mkw., T-Mobile Office Park), Asseco (20 400 mkw., Wilanów Office Park.

Natomiast w miastach regionalnych aktywność najemców w 2012 r. osiągnęła poziom 354 000 mkw, tj. 18,5 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2011 r. Udział umów pre-let wzrósł do 35 proc. (wobec 24 proc. w 2011r.). W przypadku niektórych rynków (Wrocław, Trójmiasto), transakcje te stanowiły ponad 50 proc. całkowitego wolumenu. Najwyższy poziom popytu wśród rynków regionalnych odnotowano w Krakowie (107 000 mkw). Bardzo dobre wyniki zarejestrowały również  Wrocław i Trójmiasto, gdzie wynajęto odpowiednio 90 100 mkw. oraz 62 400 mkw. Największe transakcje podpisane w 2012 r. to między innymi BPH w Euro Office Park (18 800 mkw., Trójmiasto), Nokia Siemens Networks w Green Towers (14 400 mkw., Wrocław) oraz Delphi Poland w Enterprise Park (8 400 mkw., Kraków).

Według prognoz firmy Colliers International w 2013 r. całkowite zasoby powierzchni biurowej w Polsce wzrosną o około 630 000 mkw. W tym roku warszawski rynek biurowy odnotuje wzrost rzędu 320 000 mkw. Nowe inwestycje zostaną ukończone głównie w strefach poza Centrum (Mokotów, Włochy, Wola). Wśród rynków regionalnych największy przyrost podaży będzie obserwowany we Wrocławiu, Trójmieście i Szczecinie.

Popyt na powierzchnię biurową powinien utrzymać się na poziomie zbliżonym do wyników z 2012 r. Rynki regionalne, z uwagi na rosnącą nową podaż, mogą zarejestrować zwiększoną aktywność najemców. Wskaźnik pustostanów w Warszawie będzie kontynuował tendencję wzrostową, głównie ze względu na rosnącą dostępność wolnej powierzchni w lokalizacjach poza Centrum. Wzrost współczynnika będzie obserwowany również na większości rynków regionalnych. Wyjątek stanowi Kraków, gdzie wskaźnik powierzchni niewynajętej obniży się. Stawki czynszu mogą wykazać trend spadkowy, szczególnie na rynkach o rosnącym wskaźniku pustostanów.