Do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej weszło ponad 200 he terenów inwestycyjnych Gminy Rozprza. Teren znajduje się w w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 1.

– Plany utworzenia Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy w okolicach Niechcic, Białej Róży i Giesek w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej A1 pojawiły się już w 2011 roku. Pierwszym krokiem do realizacji tego przedsięwzięcia było utworzenie dla tych terenów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który to przekształcił ziemie rolnicze na grunty przemysłowe. – mówi wójt, Janusz Jędrzejczyk.

Właścicielem działek jest Skarb Państwa, a władającym Agencja Nieruchomości Rolnych. Teren został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Rozprza z dnia 30 grudnia 2014r.) z przeznaczeniem na teren zabudowy przemysłowej, produkcyjnej, przetwórstwa, składów i magazynów.

Oferowany teren posiada dostęp do infrastruktury technicznej. Przez teren przebiegają linie energetyczne 15kV i 110 kV. Istnieje możliwość budowy GPZ o mocy do 50 MW. W odległości 2 km przebiega sieć gazowa DN350 MOP 2,4 MPa o wartości kalorycznej 39,5 MJ/m3. Zaopatrzenie w gaz będzie możliwe po wybudowaniu stacji redukcyjnej. Zaopatrzenie w wodę ze studni głębinowej o wydajności 2000 m3/24h. Oczyszczalnia ścieków w Niechcicach o wydajności 420 m3/24h.

Gmina Rozprza należy do większych gmin powiatu piotrkowskiego w województwie łódzkim, zajmuje obszar 162,5 km2 i podzielona jest na 36 sołectw.

Gmina położona jest, przy ważnych szlakach drogowych: drodze krajowej nr1 i drodze krajowej nr 91. W Piotrkowie Trybunalskim zlokalizowane jest lokalne lotnisko z 1000 metrowym betonowym pasem startowym dla samolotów kategorii dyspozycyjnej.