Polska firma Nowoczesne Techniki Instalacyjne, jako pierwsza wprowadzi się do podstrefy Głogów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wydała pierwsze zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie dla przedsiębiorcy planującego uruchomić zakład produkcyjny w podstrefie Głogów. Zezwolenia nr 100 udzielono firmie N.T.I. Sp. z o.o. Nowoczesne Techniki Instalacyjne z siedzibą w Głogowie. Andrzej Wójcik, prezes N.T.I. Sp. z o.o. Nowoczesne Techniki Instalacyjne, podpisał z gminą Głogów umowę na użytkowanie wieczyste działki 1.6-ha przy ulicy Północnej.

Na działce tej firma zamierza uruchomić produkcję wyrobów elektrotechnicznych oraz nowego rodzaju kruszywa przewidzianego do stosowania w budownictwie. Przy prowadzeniu działalności w specjalnej strefie ekonomicznej Spółka N.T.I. zatrudni co najmniej 20 pracowników.

Całkowita powierzchnia podstrefy wynosi 14,52 ha. Teren inwestycyjny wyposażony jest w pełną infrastrukturę techniczną. Powierzchnie dostępne są w przedziale od 0,52 ha do 4,08 ha. Istnieje możliwość dzielenia istniejących działek oraz ich łączenia w większe kompleksy.