Weź zlecenie

 • Uzbrojenia terenów inwestycyjnych - gmina Rząśnia

  Uzbrojenia terenów inwestycyjnych - gmina Rząśnia

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych na terenie gminy Rząśnia. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:a)Zaprojektowanie i wybudowanie zgodnie z programem funkcjonalno użytkowym drogi gminnej dojazdowej wraz z ścieżką pieszo rowerową i ...

 • Rewitalizacja terenów popegeerowskich - Myszków

  Rewitalizacja terenów popegeerowskich - Myszków

  Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn. Zaprojektowanie i wybudowanie zadania, pn. Rewitalizacja terenów popegeerowskich z przeznaczeniem na strefę aktywności gospodarczej na terenie powiatu myszkowskiego współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu ...

 • Uzbrajanie terenów inwestycyjnych - Swarożyn - Waćmierek - Śliwiny

  Uzbrajanie terenów inwestycyjnych - Swarożyn - Waćmierek - Śliwiny

  Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie polegające na budowie sieci wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Swarożyn - Waćmierek - Śliwiny wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Waćmierku w gminie Tczew, woj. Pomorskie. Zakres zadań obejmuje: 1.budowę sieci kanalizacyjnej: grawitacyjnej ...

 • Uzbrojenie terenu - Zgorzelec

  Uzbrojenie terenu - Zgorzelec

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej kolektora głównego sieci kanalizacji deszczowej, mającego na celu odwodnienie terenu Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obejmującą sporządzenie projektu budowlanego, projektów wykonawczych, uzyskania pozwolenia na budowę ...

 • Uzbrojeniu terenu przeznaczonego na SAG - Skała

  Uzbrojeniu terenu przeznaczonego na SAG - Skała

  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na kompleksowym uzbrojeniu terenu przeznaczonego dla powstania Strefy Aktywności Gospodarczej w mieście Skała w ramach projektu pn. Budowa strefy aktywności gospodarczej w gminie SkałaPrzedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie i wybudowanie ...

 • Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne - Udanin

  Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne - Udanin

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie uzbrojenia terenu pod budownictwo 1-rodzinne na osiedlu w Udaninie.Swoim zakresem obejmuje:- budowę sieci wodociągowej Dz110 PEHD SDR11 o długości L1=45,0m, przebiegającą od miejsca wpięcia w istniejącą sieć wodociągową PVC 110mm poprzez grunt rolny (dz. nr ...

 • Roboty budowlane - Kolno

  Roboty budowlane - Kolno

  Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. T. Kubraka 1 w Kolnie zleci remont kominów, wymianę pokrycia dachowego i docieplenie budynku Wspólnoty.Zamówienie obejmuje roboty budowlane: remont kominów, wymianę pokrycia dachowego z płyt z eternitu (ich utylizację) na blachodachówkę powlekaną, wymianę ...

 • Uzbrojenie terenu - Zgorzelec

  Uzbrojenie terenu - Zgorzelec

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej kolektora głównego sieci kanalizacji deszczowej, mającego na celu odwodnienie terenu Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obejmującą sporządzenie projektu budowlanego, projektów wykonawczych, uzyskania pozwolenia na budowę ...

 • Budowa zabrzańskiej sieci Szerokopasmowej - Zabrze

  Budowa zabrzańskiej sieci Szerokopasmowej - Zabrze

  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj pn. Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Bezprzewodowej. W ramach realizowanego projektu będzie wykonanie planowania radiowego, projektu technicznego oraz wybudowanie sieci. Przedmiotowa sieć zbudowana będzie w oparciu o ...

 • Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych - Oleśnica

  Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych - Oleśnica

  Miasto Oleśnica zleci wykonanie projektów budowlano-wykonawczych: kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz dróg wraz z kanalizacją sanitarną, deszczową i ścieżką pieszo-rowerową wraz z oświetleniem.Zakończenie zlecenia upływa 24 września br. Więcej szczegółów na stronie BIP UM ...

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów