Suwałki nie zwalniają tempa. Miasto planuje ponad 62 mln zł nakładów inwestycyjnych

  • 3 stycznia 2022
  • TerenyInwestycyjne.info

Czesław Renkiewicz, prezydent Miasta Suwałki (fot. Szymon Jasionowski / UM Suwałki)

O tym, co wydarzy się w przyszłym roku w Mieście Suwałki w aspekcie rozwoju gospodarczego miasta można dowiedzieć się z poniższej rozmowy z Czesławem Renkiewiczem Prezydentem Miasta Suwałk.

Jaki będzie 2022 rok w kontekście rozwoju gospodarczego miasta Suwałki?

Bez cienia wątpliwości będzie to rok pełen wyzwań. Suwałki nie zwalniają tempa w działaniach zmierzających do poprawy infrastruktury technicznej oraz dbania o mieszkańców tak by miasto było nie tylko atrakcyjnym miejscem do prowadzenia biznesu ale także świetnym miejscem do życia i spędzania czasu wolnego, kreującym możliwości rozwoju swoich mieszkańców. Zaczynając rok planujemy poniesienie ponad 62 mln zł nakładów inwestycyjnych, co ważne – myślę, że będzie tego więcej. Oprócz tradycyjnego rozwoju infrastruktury drogowej i technicznej chciałbym podkreślić, że w związku z otrzymanym dofinasowaniem Miasto w 2022 r. rozpocznie realizację ostatniego odcinka tzw. Trasy Wschodniej czyli de facto drugiej obwodnicy miasta (Suwałki posiadają już jedną obwodnicę).

Czy miasto będzie działać również w tematach podwyżek cen energii, ciepła kosztów?

W tym miejscu chciałbym przybliżyć plan budowy instalacji termicznego przekształcania pre-RDF (ITPO). Szybko nakreślając temat, podam, że obecny koszt odbioru 1 tony pre-RDF (wysokokaloryczna frakcja odpadów komunalnych) to ok. 600 zł (plus transport). Miasto zauważa korzyści z posiadania własnej spalarni miejskiej m.in.: energia cieplna i energia elektryczna, redukcja emisji CO2, mniejsze koszty zagospodarowania odpadów komunalnych. Szacunkowy koszt spalarni 130/150 mln zł (połowa to planowana dotacja ze środków NFOŚiGW). Środki zostaną udostępnione pod warunkiem uzyskania w ciągu roku od przyznanej dotacji ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska prawomocnej decyzji środowiskowej. Stan obecny prac: prowadzone jest postępowanie środowiskowe i opracowany raport oddziaływania na środowisko.

Co więcej można dodać?

To, że planowanie to podstawa. W 2021 roku opracowana została Strategia Rozwoju Miasta Suwałki do roku 2030. Obecnie są prowadzone prace nad projektem Programu Rozwoju Przedsiębiorczości do roku 2030, który będzie opracowywany przez Suwalski Park Naukowo-Technologiczny. Projekt dokumentu ma zawierać część diagnostyczną opartą o badania desk research, ankietowe, wywiady, analizy dokumentów strategicznych. W tym dokumencie planujemy konkretne działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz wsparcia inwestorów. Na podstawie diagnozy zostaną opracowane: cele operacyjne, kierunki działań i zadania realizacyjne. Dodatkowo planujemy zakończenie prac nad kompleksową strategią promocji miasta.

Suwałki leżą w północno-wschodniej Polsce, w województwie podlaskim, nad rzeką Czarna Hańcza, w pobliżu granic z Litwą, Rosją i Białorusią. Suwałki są miastem na prawach powiatu, siedzibą władz powiatu ziemskiego i Gminy Suwałki. Miasto jest drugim, co do wielkości po Białymstoku, miastem w województwie podlaskim.

Suwałki to atrakcyjne miejsce do prowadzenia działalności w handlu i usługach oraz rozwijania i prowadzenia działalności gospodarczej w różnych branżach. Sprzyjają temu uzbrojone tereny inwestycyjne, wykwalifikowana siła robocza i zachęty administracyjno-podatkowe dla przedsiębiorców (m.in. istnienie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach).

Aktywność władz lokalnych ukierunkowana jest na rozwój gospodarczy miasta. Z myślą o mieszkańcach i inwestorach systematycznie rozbudowywana jest infrastruktura oraz tworzone są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Opracowane plany obejmują głównie obszar zabudowy mieszkaniowej oraz tereny atrakcyjne pod względem inwestycyjnym, w tym tereny Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód oraz Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obszar miasta Suwałki obejmuje 6 551 ha, z czego ok. 1 500 ha stanowią tereny zurbanizowane. 87,16 % powierzchni zurbanizowanej miasta posiada miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (ok. 71 % powierzchni miasta w granicach administracyjnych).

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów