Wspólna promocja gospodarcza może być odpowiedzią dla małych samorządów, które mają ograniczone środku na promowanie swoich gmin. Za tym powinna iść jednak dobrze przygotowana oferta inwestycyjna oraz atrakcyjna oferta ulg dla inwestorów.

Mniejsze gminy zazwyczaj dysponują mniejszymi środkami na promocję, niż wielkie metropolie, a muszą rywalizować nie tylko z polskimi rywalami. Stąd pomysł na wspólną promocję, na którą zdecydowały się cztery gmin w województwie lubuskim: Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny. Wspólnie przygotowały materiały promocyjne, razem biorą udział w polskich i zagranicznych konferencjach i misjach gospodarczych.

- Jakiś czas temu podpisaliśmy porozumienie w samorządach, wychodząc z założenia, że warto połączyć potencjały, ponieważ mały samorząd nie ma zazwyczaj środków, żeby się skutecznie wypromować. Musimy konkurować o inwestora i walczyć, aby nasze samorządy zostały zauważone na tle prawie 2,5 tys. gmin w Polsce. Połączenie potencjału pozwoliło na sięgnięcie po środku unijne, by zrealizować projekt wspólnej promocji gospodarczej Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny za kwotę całkowitą projektu 2 mln zł. Taką kwotę uzyskaliśmy z RPO Województwa Lubuskiego na lata 2007-2013 – mówi Marek Cebula, burmistrz Krosna Odrzańskiego, lider projektu “Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny”.

Pomysł na promocję to pierwszy krok, aby zainteresować inwestora, ale by potem został w gminie, należy zadbać o dobrze przygotowane grunty pod inwestycje.

- Krosno Odrzańskie ma teraz całkowicie uzbrojone tereny inwestycyjne o pow. 15 ha. Są to tereny uzbrojone zarówno w infrastrukturę drogową, jak i w kanalizację deszczową i sanitarną oraz w wodę. W niedużej odległości znajduje się stacja transformatorowa, do której można się podłączyć i gazu ziemnego. Wiemy, że dzisiaj przedsiębiorcy oczekują całkowicie przygotowanych terenów, by w jak najkrótszym czasie rozpocząć proces inwestycyjny. Z tego powodu mamy również przygotowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który pozwala na zabudowę przemysłową. Dlatego inwestorzy nie muszą bać się żadnych przeszkód, czy protestów związanych np. z lokalizacją produkcji – wyjaśnia Marek Cebula.

Kolejnym krokiem jest przygotowanie konkurencyjnego środowiska biznesowego. Rywalizując z samorządami nie tylko z Polski, ale również z sąsiednich krajów, trzeba zaproponować rozbudowaną ofertę, zwłaszcza, że nie wszyscy inwestorzy chcą i mogą skorzystać z części zwolnień.- W granicach prawa możemy zaoferować zestaw ulg inwestycyjnych, które mogą zaoszczędzić inwestorom pieniądze. W Krośnie Odrzańskim mamy przygotowaną uchwałę o zwolnieniach podatkowych związanych z tworzeniem miejsc pracy i inwestycjami. Mamy również przygotowaną uchwałę o pomocy de minimis i uchwałę o pomocy regionalnej. Zachętą dla inwestorów będzie również objęcie części terenów Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, co powoli na skorzystanie do 2026 r. ze zwolnień podatkowych. Część terenów umieściliśmy w strefie, a część nie, aby firmy miały możliwość wyboru – uzupełnia Marek Cebula.