Na Forum Ekonomicznym w Krynicy w 2017 r. Premier Mateusz Morawiecki (wówczas minister) ogłosił reformę pod roboczym hasłem „Cała Polska specjalną strefą ekonomiczną”. 10 maja 2018 r. uchwalono ustawę o wspieraniu nowych inwestycji wprowadzającą system pomocy publicznej, który zastąpił specjalne strefy ekonomiczne (SSE). Od 5 września 2018 r. przedsiębiorcy w całej Polsce mogą wnioskować o przywileje podatkowe podobne do tych, jakimi dotychczas cieszyli się wyłącznie podatnicy zlokalizowani w SSE.

Jak w praktyce działają przepisy o wsparciu nowych inwestycji?

Firma doradcza Grant Thornton postanowiła sprawdzić, jak po pół roku od uruchomienia reformy, działają w praktyce nowe przepisy.

Jakie konkretnie przywileje – licząc według nowych algorytmów – przysługują w poszczególnych powiatach w Polsce. Wniosek? Z raportu „Nowa inwestycyjna mapa Polski” wynika, że nowe przepisy są znacznie bardziej atrakcyjne dla firm, niż dotychczasowy system specjalnych stref.

Co prawda, hasło „Cała Polska SSE” wydaje się być na wyrost, bo choć w teorii nowy system faktycznie obejmuje całe terytorium Polski, to w praktyce w wielu rejonach kraju warunki uzyskania wsparcia są tak wywindowane, że szansa na pomoc jest niewielka. Nie zmienia to jednak faktu, że dla wielu obszarów Polski reforma mimo wszystko jest prawdziwą, pozytywną rewolucją. Na terenie wielu powiatów zaczęły obowiązywać zasady niemal równe z tymi, jakie dotąd obowiązywały jedynie w specjalnych strefach ekonomicznych.

Aż 93 powiaty (z 380 istniejących w Polsce) uznanych zostało w raporcie za obszar, na którym szczególnie łatwo uzyskać wsparcie (dodatkowo podzielone zostały na trzy podstrefy). Obszary te tworzą swoiste nowe „specjalne strefy” oferujące firmom potężne zwolnienia podatkowe.

Największym wygranym reformy wydaje się województwo podkarpackie. Na jego terenie położonych jest aż 15 powiatów „uprzywilejowanych”, czyli tych, na terenie których – według analizy – najłatwiej o uzyskanie zwolnienia podatkowego od planowanej inwestycji (wskaźnik 6-12 pkt). Żadne inne województwo nie może pochwalić się równie wysoką liczbą preferowanych przez nowe przepisy lokalizacji.

ZOBACZ CAŁY RAPORT >>>