Warszawa niezmiennie z ogromnym potencjałem inwestycyjnym

  • 20 listopada 2019
  • TerenyInwestycyjne.info

Warszawa przoduje niemal pod każdym względem w stosunku do wielkich miast Polski. (fot. pixabay.com)

– W mijającej perspektywie finansowej UE Warszawa była wiodącym beneficjentem środków unijnych, podobnie jak w latach wcześniejszych. Oprócz znaczącej rozbudowy infrastruktury transportowej w mieście i metropolii, Warszawa umiejętnie wykorzystała środki na projekty prorozwojowe i społeczne. Myślę, że położenie nacisku w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 na zrównoważony rozwój i innowacje tworzy przed Warszawą nowe możliwości dalszej promocji przedsiębiorczości, nowych technologii i zielonego rozwoju. – mówi Agnieszka Gajewska, partner w PwC, lider zespołu ds. sektora publicznego i infrastruktury w Europie Środkowo-Wschodniej.

Autorzy raportu zwracają także uwagę, że Warszawa, jako lider w kategorii atrakcyjności inwestycyjnej, powinna w  skali całego kraju pełnić rolę wzorcową jeśli chodzi o zintegrowaną strategię smart city. Jednym z istotnych elementów podejścia smart jest budowanie centrów kompetencyjnych odpowiedzialnych za wypracowanie zintegrowanego podejścia do cyfryzacji miasta, a także współpraca takich jednostek z interesariuszami miasta w ramach tzw. smart communities. W kontekście rosnącej ilości danych ważny jest również rozwój centralnych platform cyfrowych integrujących dane pomiędzy jednostkami miejskimi i departamentami.

– Warszawa wykorzystuje atuty związane z potencjałem inwestycyjnym i atrakcyjnością turystyczną, jednocześnie podnosząc jakość życia mieszkańców. Oczywiście, nie brakuje tu wyzwań. Jednym z ważniejszych, charakterystycznych też dla innych metropolii, jest smog, a także uciążliwość ruchu drogowego. Realizowane przez miasto inwestycje w zakresie transportu niskoemisyjnego czy dofinansowanie wymiany pieców grzewczych mogą z pewnością przyczynić się do poprawy obecnej sytuacji. Innym ważnym zadaniem dla miasta jest długofalowe planowanie rozwoju i integrowanie różnych polityk miejskich np. zagospodarowania terenów inwestycyjnych (współpraca z inwestorami) z rozwojem transportu publicznego i infrastruktury społecznej. – mówi Dionizy Smoleń, dyrektor w zespole ds. sektora publicznego w PwC.

W 12 miastach objętych analizą PwC (Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Poznań, Bydgoszcz, Szczecin, Lublin, Białystok, Rzeszów i Łódź) mieszka 6,7 mln osób, czyli 18% całej ludności kraju, wytwarzając 32% całkowitego PKB. Z kolei biorąc pod uwagę obszary metropolitalne ukształtowane wokół tych miast, mieszka w nich aż 16,1 mln osób, czyli 42% całej ludności, wytwarzając aż 55% całkowitego PKB Polski. Dodatkowo, jak podkreślają autorzy opracowania, w analizowanych obszarach metropolitalnych zlokalizowane jest 76% wszystkich polskich firm informatycznych i zdecydowana większość firm z obszaru innowacji i nowych technologii.

Podczas konferencji prezentującej raport przedstawiono także dane z monitoringu rozwoju miasta w odniesieniu do czterech celów Strategii #Warszawa2030: odpowiedzialna wspólnota, wygodna lokalność, funkcjonalna przestrzeń i twórcze środowisko.

Szeroki zakres współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z sektorem nauki otwiera się w ramach nowej Strategii #Warszawa2030 i przygotowywanych w ramach niej programach wykonawczych.

Warszawa jest silnym magnesem przyciągającym inwestycje lokalne i zagraniczne także dzięki pogłębionej współpracy miasta z biznesem i sektorem nauki w celu promocji nowej gospodarki bazującej na wiedzy. Dzięki tej współpracy udało się dotychczas zrealizować m.in.: partnerskie projekty edukacyjne, rozwijające kompetencje kluczowe wśród uczniów warszawskich szkół i uczelni, konferencje (dot. transferu wiedzy, innowacyjności) czy też miejski program stypendialny dla doktorantów. 

Stolica stawia również na sieciowanie nauki z biznesem. Przejawia się to w promowaniu oferty wiodących jednostek naukowo-badawczych oraz włączaniu ich w dyskusję nt. potrzeb miasta.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów