Rynek nieruchomości komercyjnych w 2020 roku

  • 5 grudnia 2019
  • TerenyInwestycyjne.info

Katarzyna Lipka-Nawrocka, Manager działu Badań i Doradztwa, Cushman & Wakefield

Najnowszy raport „Outlook 2020”, przygotowany przez Cushman & Wakefield, zawiera pogłębioną analizę najważniejszych czynników, na które branża nieruchomości komercyjnych powinna zwrócić uwagę w przyszłym roku: od kwestii przetrwania handlu tradycyjnego i inwestycji w rozwiązania ekologiczne po wpływ automatyzacji i znaczących zmian politycznych i ekonomicznych.

Raport został podzielony na 11 rozdziałów analizujących wyzwania i szanse w sektorze nieruchomości komercyjnych w całym regionie EMEA.

– Rynek nieruchomości nie jest niezależny od czynników zewnętrznych, ale pod wieloma względami rozwija się samodzielnie. Zrozumienie wpływu wskaźników demograficznych na przyszłość nieruchomości oraz sposobu, w jaki przemiany społeczne podważają dotychczasowe status quo, jest tak samo ważne, jak wiedza na temat poziomu absorpcji czy stóp kapitalizacji. – powiedział Colin Wilson, Dyrektor Generalny firmy Cushman & Wakefield w regionie EMEA. 

– Raport porusza wiele interesujących tematów i mówi o trendach, które są coraz bardziej dostrzegalne również na polskim rynku nieruchomości. Zmiany demograficzne, nowe technologie czy aspekty związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem to tylko kilka z czynników, które przez wiele kolejnych lat determinować będą rozwój wszystkich sektorów rynku. Dlatego zarówno dla inwestorów jak i użytkowników nieruchomości bardzo istotne jest zrozumienie długofalowego wpływu tych aspektów i dostosowanie do nich swoich strategii. – powiedziała Katarzyna Lipka-Nawrocka, Manager działu Badań i Doradztwa, Cushman & Wakefield.

Najważniejsze tematy poruszone w raporcie:

Usługa nie jest wyborem, lecz koniecznością, którą wszyscy inwestorzy we wszystkich sektorach muszą przemyśleć na nowo.

Andrew Phipps, dyrektor działu badań i analiz w firmie Cushman & Wakefield w regionie EMEA, podkreśla, że nowe technologie powodują zmianę sposobu korzystania z powierzchni. – Ze względu na coraz silniejsze wzajemne przenikanie się przestrzeni i nowych technologii obserwujemy wzrost ilości usług, z jakich korzystamy w danej przestrzeni. Wraz z rosnącymi oczekiwaniami elastyczności w życiu codziennym, oczekujemy także dostępu do produktów i usług na żądanie. Najemcy i wynajmujący będą musieli dostosować się do tych oczekiwań, aby przygotować firmy na wyzwania przyszłości. – mówi Andrew Phipps.

Brak pełnego zaangażowania w ekologię stanowi ryzyko. Inwestorzy, którzy nie podejmą działań, ryzykują utratę wartości.

– To ludzie są liderami rewolucji ekologicznej i „wymuszają” zmiany na firmach. Dodatkowo, inwestorzy będą zachęcać uczestników rynku do uwzględniania wymagań w zakresie ekologii w procesie decyzyjnym. Z perspektywy sektora nieruchomości zmiany klimatyczne będą wpływały na wyceny oraz rynki najmu i inwestycyjne. W wyniku spadku cen aktywów o podwyższonym ryzyku wzrośnie zainteresowanie kapitału lokalizacjami i nieruchomościami narażonymi na zmiany klimatu w mniejszym stopniu. – powiedział Andrew Phipps.

Formaty handlowe będą nadal się zmieniać wraz rosnącymi oczekiwaniami sieci handlowych wobec inwestorów.

– Sieci handlowe muszą jeszcze lepiej poznać zachowania konsumentów i zrozumieć, co wpływa na podejmowane przez nich decyzje, aby móc dostarczać im produkty, usługi i doznania, których oczekują. To wymaga nakładów inwestycyjnych. – mówi Andrew Phipps.

Obecna rewolucja handlowa nie jest pierwszą istotną zmianą w tym sektorze, ponieważ centra handlowe i supermarkety zlokalizowane na obrzeżach miast także zasadniczo zmieniły sposób, w jaki konsumenci dokonują zakupów. Ta najnowsza zmiana strukturalna umożliwia zwiększenie efektywności sprzedaży, a konsumentom zapewnia większe możliwości wyboru co do tego, kiedy, gdzie i jak robią zakupy.

Modele zamieszkiwania będą ewoluowały przy rosnącym znaczeniu otwartych i zintegrowanych społeczności, w których osoby w wieku poprodukcyjnym i rozpoczynające dorosłe życie będą mieszkać obok siebie.

– Starsze pokolenia mogą zyskać na nowych koncepcjach tworzonych przez młodsze pokolenie i z myślą o jego potrzebach, takich jak modele wspólnego mieszkania przedstawicieli różnych pokoleń. Ekonomia współdzielenia może przekształcić się w ideę współzamieszkiwania, przyczyniając się do konsolidacji heterogenicznych baz konsumentów. – komentuje Andrew Phipps.

Wzrośnie znaczenie pomiaru wydajności w miejscu pracy dzięki nowym technologiom, które ułatwiają monitorowanie efektywności.

Gromadzenie danych na temat sposobu korzystania z powierzchni biurowych nie jest niczym nowym, ale technologie bazujące na internecie rzeczy umożliwiają łatwiejszy dostęp do informacji o wykonywanych czynnościach. Wiedza na temat funkcjonowania budynków i miejsc pracy umożliwia monitorowanie i poznanie źródeł nieefektywności, obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz stworzenie dla najemców lepszych warunków gwarantujących wzrost wydajności.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów