Obok Dolnego i Górnego Śląska, region Poznania jest obecnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się ośrodków magazynowych w Polsce. Na koniec pierwszego kwartału 2015 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Poznaniu i okolicach przekroczyły 1,3 mln m kw., co było trzecim najlepszym wynikiem w Polsce (po Warszawie i Górnym Śląsku) - czytamy w nowym raporcie DTZ.

W ciągu ostatnich 4 lat jedynie w regionie Dolnego Śląska oddano do użytku więcej nowej powierzchni magazynowej niż w Poznaniu i okolicach (około 0,5 mln m kw. nowej powierzchni magazynowej dostarczonej w regionie Poznania w latach 2010-2014, przyrost o ponad 50 proc. w porównaniu do stanu na koniec 2009 roku).

Do największych atutów regionu należą przede wszystkim bliskość rynku niemieckiego, będącego tradycyjnie głównym odbiorcą towarów i usług wytwarzanych w Polsce, oraz dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa (m.in. autostrada A2, droga szybkiego ruchu S3). W połączeniu z dostępem do relatywnie taniej i wykwalifikowanej siły roboczej oraz niższymi kosztami prowadzenia działalności w Polsce region stanowi ciekawą alternatywę dla przedsiębiorstw pragnących otworzyć nowe centra magazynowe lub dystrybucyjne, które obsługiwałyby nie tylko Polskę, ale również wschodnią część Niemiec. Przykładem takiej inwestycji jest zbudowane od podstaw centrum dystrybucyjne dla firmy Amazon, uruchomione w 2014 roku.

— Pozytywny wpływ na rynek magazynowy w regionie będzie miało również otwarcie nowej fabryki Volkswagena we Wrześni pod Poznaniem, co pociągnie za sobą konieczność zapewnienia odpowiedniej powierzchni magazynowo-przemysłowej dla całej rzeszy poddostawców firmy — mówi Marc Le Bozec, Dyrektor Zespołu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych w DTZ.

Do największych obiektów magazynowych znajdujących się w regionie należą przede wszystkim Segro Logistics Park Poznań Komorniki (167 tys. m kw.), Clip Poznań (147 tys. m kw.), Panattoni Poznań (123 tys. m kw.), Prologis Park Poznań (121 tys. m kw.) i P3 Poznań (101 tys. m kw.). W sumie powierzchnia magazynowa znajdująca się w pięciu wymienionych projektach stanowi około połowy całkowitego zasobu nowoczesnej powierzchni magazynowej w regionie.  Do największych planowanych obiektów w regionie należą obecnie Prologis Park Poznań III (docelowo ponad 130 tys. m kw. powierzchni magazynowej), Millenium Logistics Park Poznań Zachód (ok. 80 tys. m kw.) oraz Goodman Poznań Airport Logistics Centre (ok. 50 tys. m kw.).

Popyt na powierzchnie magazynowe w regionie Poznania w ciągu ostatnich kilku lat utrzymuje się na wysokim poziomie ok. 400 tys. m kw. rocznie. Jednocześnie popyt na nowe powierzchnie magazynowe w pierwszym kwartale 2015 roku wyniósł ponad 100 tys. m kw., co było najlepszym w historii wynikiem dla regionu i daje silne podstawy do oczekiwań, że poziom wynajętej powierzchni magazynowej w całym 2015 roku będzie wyższy niż w latach poprzednich. Wskutek wysokiego popytu ze strony najemców stopa pustostanów w obiektach magazynowych w regionie Poznania należała do najniższych w Polsce i wyniosła 1,5% na koniec pierwszego kwartału 2015 roku. Na tak niski poziom powierzchni niewynajętej w regionie istotnie wpływa również fakt, iż znacząca większość powstających nowych obiektów magazynowych budowana jest w formule BTS (built-to-suit) lub pre-let, w przypadku której większa część powierzchni nowego magazynu jest wynajęta już przed rozpoczęciem jego budowy.

Z drugiej strony wysoki poziom popytu na powierzchnie magazynowe w regionie oraz wyjątkowo niski odsetek powierzchni niewynajętych skutkować może rosnącą presją na stawki czynszów, które obecnie utrzymują się średnio na poziomie 3-3,5 euro za metr kwadratowy za miesiąc. Kolejnym czynnikiem, który coraz istotniej rzutuje na atrakcyjność lokowania nowych inwestycji magazynowych w regionie, jest coraz gorsza dostępność wykwalifikowanej siły roboczej i konieczność konkurowania o najlepszych pracowników przede wszystkim wysokością wynagrodzeń.

— W ostatnim czasie obserwujemy bardzo duże zainteresowanie powierzchniami magazynowymi w regionie Poznania. Ze względu na silny popyt ze strony najemców oraz rekordowo niski poziom pustostanów coraz trudniejsze do uzyskania dla najemców są korzystne poziomy czynszów efektywnych. Trudniejsze jest również znalezienie powierzchni magazynowych pod projekty sezonowe lub tzw. buffer stock  — mówi Marc Le Bozec.

Reasumując, region Poznania stanowi obecnie jeden z najbardziej atrakcyjnych rynków magazynowych w Polsce. Biorąc pod uwagę dotychczasowy i przewidywany poziom popytu oraz realizowane obecnie i planowane w regionie inwestycje, ma duże szanse, żeby w ciągu kolejnych 5 lat stać się drugim największym rynkiem magazynowym w Polsce (po Warszawie). Głównymi czynnikami przyciągającym nowe inwestycje do regionu pozostaną bliskość rynku niemieckiego i dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa. Z drugiej strony spodziewamy się wzrostu kosztów pracy oraz mniejszej dostępności wykwalifikowanych pracowników, co może wpłynąć na nieznaczne pogorszenie się konkurencyjności regionu w stosunku do takich rynków magazynowych jak np. Dolny Śląsk lub Szczecin.