- Wspieranie nowych inwestycji realizowanych przez krajowych i zagranicznych przedsiębiorców jest jednym z najważniejszych narzędzi wykorzystywanych w polityce gospodarczej na szczeblu regionalnym - piszą ekspert PAIiIZ Monika Zdrojek oraz Adrian Grycuk z Biura Analiz Sejmowych w publikacji analizującej wyniki badań działalności regionalnych centrów obsługi inwestora (RCOI). Badanie zrealizowały PAIiIZ oraz BAS w dziesiątą rocznicę powołania RCOI.

Sondaż PAIiIZ oraz Biura Analiz Sejmowych pokazuje między innymi, jakie strategie stosowane są przez regionalne centra obsługi inwestora w celu przyciągania polskich oraz zagranicznych inwestycji. Wobec dużej konkurencji o nowych inwestorów, regiony stawiają na maksymalizację korzyści ekonomicznych i społecznych płynących ze współpracy z inwestorami już obecnymi na miejscu. Robią to poprzez wspierania powiązań pomiędzy inwestorami a lokalnymi przedsiębiorcami, co pozwala na  silniejsze „zakorzenienie” (embedding) inwestorów w regionie.

Jak wynika z opinii centrów, narzędziem wysoko cenionym przez inwestorów i stosowanym przez ponad 80% RCOI jest zapewnienie opieki poinwestycyjnej, czyli wspieranie rozwój firm po zakończeniu projektów inwestycyjnych.

W publikacji przeanalizowano również inne narzędzia współpracy z inwestorami. Autorzy pokazują też czym różnią się regionalne centra obsługi inwestora od COIE i w jaki sposób współpracują z PAIiIZ. (PAIiIZ/BAS).

ZAPRASZAMY DO LEKTURY: pobierz raport >>>