Najważniejszymi inwestorami w Polsce są firmy z Niemiec, USA, Anglii i Francji

  • 12 stycznia 2021
  • TerenyInwestycyjne.info

(fot. freepik.com)

Polska jest od wielu lat krajem atrakcyjnym dla firm zagranicznych, które miały ogromny wpływ na przemiany gospodarcze dokonujące się w naszym kraju od początku transformacji gospodarczej. Firmy zagraniczne wniosły kapitał, technologię, sieci kooperacyjne oraz swoją kulturę i organizację pracy, a dziś są ważną częścią polskiej gospodarki. 

Wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich odpowiada 40% polskiego PKB. Na koniec 2018 r. było to 228,5 mld USD, a rok później już 236,5 mld USD. Wielkość́ zatrudnienia w firmach z udziałem kapitału zagranicznego działających w Polsce wynosiła na koniec 2018 r. łącznie prawie 2 mln osób, czyli 15% ogółu pracujących w sektorze prywatnym. Oznacza to, że co szóste stanowisko pracy utworzył inwestor zagraniczny. W latach 2010-2018 nastąpił 2,5-krotny wzrost liczby miejsc pracy w tych firmach.
 
Jak wskazuje raport Zrzeszenia Międzynarodowych Izb Przemysłowo-Handlowych w Polsce (International Group of Chambers of Commerce in Poland, IGCC) na naszym rynku działa blisko 25 tysięcy przedsiębiorstw z udziałem kapitału pochodzącego ze 107 krajów. Najważniejszymi inwestorami w Polsce są firmy z Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji. 

Raport IGCC podaje, że firmy zagraniczne ulokowały w naszym kraju jedną czwartą kapitału zainwestowanego w całym regionie Europy Środkowej i Wschodniej. 

Ponad 2/3 kapitału zagranicznego w Polsce zainwestowano w sektorze usług. Inwestycje te widać w szczególności w usługach związanych z obsługą nieruchomości, telekomunikacji, w branży IT, a także w usługach biznesowych. Ich rozwój jest przede wszystkim efektem przenoszenia części działalności korporacji międzynarodowych, m.in. procesów takich jak badania i rozwój, prace inżynieryjne, księgowość, rozwój oprogramowania. W Polsce powstają centra świadczące szereg usług na rzecz sieci przedsiębiorstw we własnej grupie kapitałowej (centra usług wspólnych, centra B+R, inżynieryjne), jak również wyspecjalizowani usługodawcy BPO (z ang. business process outsourcing).

Gałęzią̨ przemysłu, w której firmy zagraniczne zainwestowały najwięcej jest produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – to ogółem 27% inwestycji w przemyśle. Pozostałe gałęzie przemysłu charakteryzujące się̨ najwyższymi inwestycjami zagranicznymi to produkcja stali i produkcją wyrobów walcowanych (8% inwestycji w przemyśle), produkcja słodyczy (6% inwestycji w przemyśle) oraz produkcja napojów (6% inwestycji w przemyśle).

Dynamicznie zwiększają się również aktywa podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego - od 2010 r. wzrosły one o 70% r. osiągając z końcem 2018 r. wartość 415 mld USD. Rekordowy, 20-procentowy roczny wzrost wartości aktywów w latach 2010-2018 wyróżniał branżę IT. 

– Zasoby majątkowe ujawnione w postaci aktywów są rzeczywistym efektem napływających inwestycji zagranicznych, a także rozwoju działalności przedsiębiorstw dzięki reinwestycjom. – twierdzi dr hab. Eliza Przeździecka, główna ekonomistka Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.

UNCTAD szacuje, że pandemia spowoduje spadek globalnych przepływów kapitału inwestycyjnego o 45%. Spowolnienie gospodarcze związane z pandemią COVID-19 wpłynie niewątpliwie na spadek wartości napływu BIZ do Polski. 

– Warto już teraz efektywnie działać kształtując krajowy klimat inwestycyjny zanim polski rynek odczuje załamanie w napływach BIZ. Kluczowe jest dostrzeżenie roli firm zagranicznych w polskiej gospodarce oraz określenie priorytetów polityki gospodarczej w zakresie przyciągania kapitału zagranicznego, czego efektem będzie zrównoważony rozwój gospodarczy Polski. – mówi Tony Housh, przewodniczący Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. 

Eksperci podkreślają, że kryzys spowodowany koronawirusem może wpłynąć na nasilenie zjawiska reshoringu, czyli powrotu produkcji do krajów macierzystych lub do lokalizacji blisko rynków docelowych sprzedaży, bądź pochodzenia inwestora. 

– Oczekuje się, że z uwagi na dość optymistyczne prognozy dotyczące niewielkiego spadku polskiego PKB w tym roku i relatywnie szybkiego odbicia w przyszłym roku, zainteresowanie inwestycjami w Polsce ma szansę wzrosnąć między innymi za sprawą współpracy w ramach łańcuchów dostaw z niemieckimi producentami w branży motoryzacyjnej, jak również amerykańskimi inwestorami rozpatrującymi Polskę jako centrum swojej działalności na rynku EŚW.– komentuje dr hab. Eliza Przeździecka.

Z kolei zdaniem Toniego Housha, pomimo spowolnienia gospodarczego, które obserwujemy w ostatnim czasie na całym świecie, w Polsce rozpocznie się wiele nowych projektów inwestycyjnych związanych z usługami chmurowymi, energią odnawialną, technologiami telekomunikacyjnymi oraz nieruchomościami, których realizację rozpoczęto jeszcze przed wybuchem pandemii. 

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów