MR: 54,5 mld USD to bilans amerykańskich inwestycji nad Wisłą

  • 21 lipca 2020
  • TerenyInwestycyjne.info

(fot. pixabay.com)

Nawet 62,7 mld USD zainwestowanego kapitału, z czego ponad połowa (38,3 mld USD) to niedoszacowane inwestycje; ok. 300 tys. miejsc pracy i aktywa o wartości 54,5 mld USD – to bilans amerykańskich inwestycji nad Wisłą. 

Polska jest głównym odbiorcą amerykańskich inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej. 40% kapitału zainwestowanego przez spółki amerykańskie w naszym regionie trafia do Polski. W ostatnich latach inwestycje zza oceanu wzrastały 1,5 krotnie szybciej niż pozostałe BIZ na naszym rynku. Amerykańskie firmy zatrudniają w Polsce ok. 267 tysięcy pracowników. Coraz częściej są to miejsca pracy wymagające wysokich kwalifikacji. Tempo przyrostu zatrudnienia w amerykańskich firmach w tej grupie znacząco przewyższa średnią rynkową.

– Charakter amerykańskich inwestycji w Polsce zmienił się na przestrzeni ostatnich  lat. Na znaczeniu zyskały te inwestycje naszych amerykańskich partnerów, które wykorzystują potencjał talentów i  kompetencji polskich pracowników. Polska jest więc dziś miejscem powstawania innowacji procesowych i know-how, które następnie są  stosowane w produktach i usługach amerykańskich firm na całym świecie. Z kolei amerykańskie firmy technologiczne stały się  naszym strategicznym partnerem w procesie transformacji cyfrowej polskiej gospodarki. – ocenia wicepremier Jadwiga Emilewicz.

– Przedsiębiorstwa z dominującym kapitałem ze Stanów Zjednoczonych, które od wielu lat inwestują w SSE i PSI, to w dużej mierze firmy o wysokim stopniu zaawansowania technicznego. Wykorzystują one nowe technologie produkcji i implementują je w budowanych w Polsce zakładach produkcyjnych i wytwórczych (samochody i ich elementy) czy też w przemyśle spożywczym. Amerykanie inwestują też w centra usług wspólnych dla biznesu oraz w biura badawczo-rozwojowe, skupiające wykwalifikowaną kadrę pracowników z wyższym wykształceniem. - dodaje wiceminister rozwoju Olga Semeniuk.

– W ciągu ostatnich 30 lat inwestycje amerykańskich firm miały znaczący wpływ na rozwój i kondycję polskiej gospodarki. Wieloletni napływ kapitału amerykańskiego  przyniósł nie tylko aktywa finansowe do naszej gospodarki, ale także stał się źródłem nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań, które wcześniej były z powodzeniem wdrażane na rynku amerykańskim. Jednak wraz z rozwojem gospodarczym charakter inwestycji zmienił się i inwestorzy koncentrują się obecnie na zaawansowanych procesach produkcyjnych, których know-how powstaje również w Polsce, wysokiej jakości usługach oraz badaniach i rozwoju. – wkazuje Tony Housh, Prezes Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.

– Amerykańskie korporacje, które dotychczas zbudowały w naszym kraju swoje ważne oddziały będące często centralnymi lokalizacjami na cały region Europy Środkowej i Wschodniej, to liderzy innowacyjności, która niewątpliwie przyczyni się do podnoszenia konkurencyjności całej gospodarki podczas wychodzenia z dekoniunktury spowodowanej przez COVID-19. Przykładem są tu chociażby sprzyjające cyfryzacji społeczeństwa i całej gospodarki rozwiązania informatyczne dostarczane przez amerykańskich liderów branży IT. – zauważa profesor SGH, reprezentantka Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce Eliza Przeździecka, autorka raportu „30 lat inwestycji amerykańskich w Polsce”.

– Według danych PAIH tylko od 2016 roku w Polsce odnotowano ponad 70 amerykańskich inwestycji o łącznej wartości niemal 5 mld zł. Wygenerowały one ok. 22 tys. miejsc pracy. Patrząc na okres od 2000 roku jest to powyżej 200 inwestycji o wartości nawet ok. 60 mld zł, które przyczyniły się do stworzenia ok. 70 tys. miejsc pracy. Te liczby cieszą, ponieważ wzmacnianie więzi gospodarczych z USA prowadzi nie tylko do zwiększenia ilości napływającego kapitału oraz technologii, ale także cementuje strategiczny interes Polski, jakim bez wątpienia są relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Zwiększona obecność inwestorów amerykańskich w naszym kraju to także kolejny dowód makroekonomicznej stabilności polskiej gospodarki oraz sygnał, że wzrastają konkurencyjność i atrakcyjność inwestycyjna Polski na tle innych krajów UE. – zaznacza Piotr Arak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. 

– Przykładem intensywności polsko-amerykańskiej współpracy na polu innowacyjności jest nowo powstały  Kampus Innowacji w Warszawie. W lipcu tego roku amerykański prekursor branży coworkingowej Cambridge Innovation Center uruchomił w Warszawie olbrzymi Kampus Innowacji w Varso Place - kompleksie budynków, którego częścią jest najwyższy biurowiec w UE. Współpracując z takimi organizacjami jak m.in. Polska Agencja Kosmiczna czy Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna tworzyć będzie huby branżowe ułatwiające startupom dostęp do wyspecjalizowanych technologii. Z infrastruktury CIC korzystało wielu gigantów takich jak Microsoft, IBM, Google ale przede wszystkim młodzi przedsiębiorcy. Współdzielona infrastruktura biurowo-laboratoryjna ma ułatwić dostęp do technologii i stymulować podmioty do współpracy, co jest fundamentem tworzenia innowacji. W przestrzeniach CIC powstało wiele tzw. jednorożców m.in. najpopularniejszy na świecie system operacyjny używany w telefonach komórkowych, czyli Android, stworzony przez startup i kupiony i rozwijany później przez Google. – zaznacza Aureliusz Górski z CIC.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów