Europejski rynek nieruchomości komercyjnych z wolumenem transakcji sięgającym 104,9 mld euro w I połowie 2015 r. (wzrost o 29 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2014 r.) dalej nabiera rozpędu. Według raportu Knight Frank, zaprezentowanego podczas corocznego spotkania European Breakfast, wartość transakcji inwestycyjnych w 2015 r. sięgnie 230 mld euro, dzięki czemu bieżący rok ma szansę zostać uznanym za najlepszy od czasu szczytu na rynkach nieruchomości w 2007 r.

Wzrost inwestycji odnotowano w I połowie 2015 r. na wielu rynkach, zarówno w centrum, jak i na peryferiach Europy. W tym czasie bardzo dobrze radziły sobie dwa największe rynki starego kontynentu, czyli Wielka Brytania i Niemcy, które znacząco poprawiły dynamikę wszystkich zawieranych transakcji. Pod względem nakładów inwestycyjnych bieżący rok może się okazać rekordowy dla Wielkiej Brytanii. Rynek niemiecki również utrzymuje się na wysokim poziomie dzięki dobrym wynikom we Frankfurcie i w Berlinie.

W dalszym ciągu obserwuje się ożywienie w peryferyjnych krajach Europy, w miarę jak inwestorzy podejmują coraz większe ryzyko, poszukując wartościowych inwestycji poza rynkami centralnymi. Hiszpania i Irlandia, będące liderami pod względem poprawy sytuacji na rynkach peryferyjnych w ciągu ostatnich 18 miesięcy, wciąż przyciągają znaczący kapitał, jednak najbardziej imponujący wzrost aktywności inwestorów w I połowie 2015 r. odnotowano we Włoszech i w Portugalii.

Napływ kapitału przeznaczonego na inwestycje w nieruchomości komercyjne doprowadził do powszechnego spadku stóp kapitalizacji, a w przypadku powierzchni biurowych typu prime w takich miastach jak Amsterdam, Lizbona, Madryt, Mediolan czy Paryż stopy te uległy zamrożeniu w II kwartale 2015 r. Wyliczona przez Knight Frank europejska średnia ważona stopa kapitalizacji inwestycji w powierzchnie biurowe typu prime przesunęła się do poziomu 4,90%, najniższego
od III kwartału 2007 r.

Chociaż działalność inwestycyjna utrzymuje się na wysokim poziomie na znacznej większości rynków europejskich, trendy na rynku najmu są wciąż bardziej zróżnicowane. Czynsze w II kwartale 2015 r. rosły nierównomiernie – Dublin, Madryt i Wiedeń znalazły się w niewielkiej grupie rynków europejskich, na których odnotowano wzrost czynszów za powierzchnię biurową typu prime. W perspektywie średnioterminowej przewiduje się jednak, że wzrost czynszów będzie coraz bardziej powszechny z uwagi na poprawę gospodarki europejskiej i obniżającą się dostępność – szczególnie w przypadku  biur zlokalizowanych w centralnych obszarach biznesu (CBD – Central Business District).

- Wartość transakcji inwestycyjnych rośnie dzięki silnemu ogólnoświatowemu popytowi na europejskie nieruchomości komercyjne, szczególnie wśród inwestorów amerykańskich, oraz coraz większej liczbie dużych transakcji portfelowych. Tendencje te mają się utrzymywać przez resztę roku i przewidujemy, że roczna wartość inwestycji europejskich w 2015 r. będzie o ponad 20 proc. wyższa niż w 2014 r. Wolumen transakcji w Europie zbliża się do poziomów szczytowych z 2007 r., a kilka krajów może nawet ustanowić w tym roku nowe rekordy - mówi Andrew Sim, dyrektor Działu Europejskich Rynków Kapitałowych w Knight Frank.

Matthew Colbourne, Associate w Dziale Badań Rynków Międzynarodowych w Knight Frank, dodaje: „Na europejskich rynkach najmu tendencje są wciąż mieszane, co stanowi kontrast w stosunku do powszechnego wzrostu na rynkach inwestycyjnych. W I połowie 2015 r. obserwowano znaczny wzrost popytu na powierzchnie biurowe na kluczowych rynkach Niemiec i Hiszpanii, podczas gdy w Paryżu działalność związana z najmem uległa osłabieniu. W ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrost czynszów najmu w przypadku powierzchni biurowych był umiarkowany, poza takimi atrakcyjnymi lokalizacjami jak Dublin czy Londyn, ale w nadchodzących kwartałach spodziewamy się bardziej powszechnych wzrostów czynszów dla powierzchni biurowych typu prime, szczególnie z uwagi na pojawiające się braki w podaży w centralnych lokalizacjach wielu kluczowych miast europejskich.”