CBRE, największa na świecie firma doradcza działająca w sektorze nieruchomości komercyjnych, informuje w swoim czerwcowym raporcie MarketView poświęconym inwestycjom na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej, że do końca maja 2013 roku wolumen transakcji na tym rynku wyniósł 3,7 miliarda euro. Stanowi to już 30 proc. wzrost w porównaniu do całego pierwszego półrocza 2012 roku. 

Jak wypadła na tle innych krajów Polska? Krótkie podsumowanie znajdą Państwo tutaj, zaś szczegóły w raporcie dostępnym poniżej.