Już dziś w ratuszu radni pochylą się nad zmianami w miejskim Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Prezydent Kubicki proponuje, aby wzdłuż ekspresowej drogi S3 wyznaczyć nowe tereny inwestycyjne.

Chodzi o liczące łącznie 75 ha tereny oznaczone symbolami C2/12.P1 oraz C2/13.L1. Działki położone są w rejonie północnego węzła drogi ekspresowej S3. Dokładnie chodzi o obszar po wschodniej stronie ekspresówki, położony na południe od węzła i ciągnący się do torów kolejowych. więcej na wyborcz.pl>>>