Włączenie koncesji do SSE ma być sposobem na zachęcenie inwestorów do gazu łupkowego.

Zainteresowanie inwestorów gazem z łupków wyraźnie zmalało od zeszłego roku. Powodem są m.in. przeciągające się prace na nowelizacją prawa geologicznego i górniczego oraz brak dużych odkryć o znaczeniu komercyjnym. Stąd pomysł na wprowadzenie zachęt dla inwestorów.
 

"Puls Biznesu" cytuje Ilonę Antoniszyn-Klik: "Dobrym rozwiązaniem byłoby stworzenie specjalnych stref ekonomicznych dla firm wydobywczych. Przy spełnieniu określonych kryteriów dotyczących wartości inwestycji, i może zatrudnienia, mogłyby otrzymać upusty podatkowe".
 

Więcej w dzisiejszym wydaniu "Pulsu Biznesu".