Resort gospodarki chce dodać do strefowych obowiązków współpracę ze szkołami zawodowymi, aby pokonać jedną z największych przeszkód w rozwoju inwestycji - brak wykwalifikowanej siły roboczej.

"Puls Biznesu" cytuje Ilonę Antoniszyn-Klik, wiceminister gospodarki: "Ministrestwo Infrastruktury i Rozwoju zgodziło się przeznaczyć na ten cel 200 mln zł w latach 2014-2020 w ramach programu PO WER. Strefy przygotowują się do tego zadania już od ponad roku i mają przedsiębiorców gotowych wejść w projekt".

Program, w ramach którego będą m.in. stypendia dla praktykantów i absolwentów, refundacja dojazdów, będzie musiał jeszcze zostać zatwierdzony przez Komisję Europejską. MG chce, aby zatwierdzony program obowiązywał we wszystkich SSE. Część z nich już od dłuższego czasu współpracuje ze szkołami i przygotowuje programy szkolenia.

Więcej w dzisiejszym wydaniu "Pulsu Biznesu".