Tylko użycie podstawowych materiałów do produkcji uprawnia do zwolnienia podatkowego dochodu uzyskanego z działalności w specjalnej strefie ekonomicznej.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: SSE) korzystają z preferencji podatkowych polegających na zwolnieniu dochodu z opodatkowania CIT. Aby jednak dochód korzystał ze zwolnienia, działalność w zakresie objętym zezwoleniem powinien prowadzić przedsiębiorca w strefie na podstawie oraz w granicach zezwolenia. Jeżeli część procesu produkcyjnego odbywa się poza obszarem strefy, to dochód ze sprzedaży produktów nie korzysta w całości ze zwolnienia. więcej na rp.pl >>>