Duże zapotrzebowanie ze strony firm, szczególnie z sektora energetycznego, na gotówkę zaowocuje większą ofertą obligacji korporacyjnych. Również tych kierowanych do zagranicznych klientów.

W tym roku, według agencji Fitch, wartość polskich obligacji korporacyjnych przekroczy 20 mld zł. Połowę z nich będą stanowić papiery dłużne sektora energetycznego. Także ten sektor, który rozpoczyna wielkie inwestycje takie jak rozbudowę Opola przez PGE czy Jaworzna przez Tauron, będzie w większym stopniu wychodził naprzeciw zagranicznym inwestorom.

Przykładowo PGE planuje pozyskać środki z obligacji krajowych i zagranicznych oraz kredytów. Także Enea i Tauron myślą o emisji obligacji. "Rzeczpospolita" pisze, że Krzysztof Zawadzki, wiceprezes ds. ekonomicznych Taurona, jest przekonany o sukcesie emisji, po pierwszy rozmowach z inwestorami.
 

Więcej w dzisiejszym wydaniu "Rzeczpospolitej".