Fundusz Marguerite planuje wydać w Polsce prawie 400 mln zł na spalarnie i energetykę.

"Puls Biznesu" cytuje Łukasza Dziekońskiego, przewodniczącego funduszu: "Zainwestowaliśmy w 11 projektów, w tym trzy w Polsce. Dwa z nich to farmy wiatrowe w Tychowie i Kukini oraz spalarnia śmieci w Poznaniu. Nasza strategia przewiduje lokowanie do 20 proc. funduszy w jednym kraju. Na Polskę przewidzieliśmy około 140 mln euro. Do wydania wydania wciąż pozostało około 90 mln euro".

Fundusz zamierza inwestować w projekty spalarniowe, transportowe i energetyczne. Marguerite widzi również szansę na inwestycje w projekty partnerstwa publiczno-prywatnego. Już zainwestował w 50 proc. akcji firmy Sita Zielona Energia, która wraz z Poznaniem realizuje inwetsycję w spalarnię śmieci.

Więcej w dzisiejszym wydaniu "Pulsu Biznesu".