Sąd w Łodzi  zadecydował, że produkty nie powstające w całości na terenie strefy nie mają prawa do zwolnienia z podatku CIT, które jest głównym powodem lokowania działalności na terenach należących do SSE.

Skargę wobec decyzji urzędu podatkowego na temat braku zwolenienia z CIT dla produktów, które częściowo powstawały poza strefą złożył Wielton, który część procesu produkcyjnego wykonuje poza strefą. Jednak sąd w Łodzi oddalił jego skargę. Oznacza to, że spółki działające w strefie muszą płacić CIT za usługi zlecane kooperantom.

"Puls Biznesu" cytuje Krystiana Bortlika z Deloitte: "Bardzo ciężko jest stworzyć produkt od zera do finalnego etapu, nie korzystając z firm spoza strefy. W skrajnym wypadku można uznać, że media dostarczane do firmy też powinny pwostawać na terenie strefy". Wyrok sądu nie jest prawdomocny, a Wielton odwoła się od decyzji do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Więcej w dzisiejszym wydaniu "Pulsu Biznesu".