Branża usług wspólnych zaczyna być jednym z najważniejszych pracodawców w Łodzi. Zwiększa się liczba firm i zatrudnienie w BPO.

O znaczeniu przemysłu BPO w Łodzi mówi zarówno sama branża (wg. Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych Łódź stała się jedną z najważniejszych lokalizacji  inwestycji zagranicznych z tego sektora), jak i przedstawiciele samorządów.

"Rzeczpospolita" cytuje marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępienia: "To jedna ze stref, która gwarantuje pomyślną gospodarczą przyszłość województwa łodzkiego". W ostatnich miesiącach zatrudnienie zwiększyły takie firmy jak Sii, Ericpol, czy Infosys BPO Poland.

Więcej w dzisiejszym wydaniu "Rzeczpospolitej".