Komitet Rady Ministrów zatwierdził wczoraj projekt zmiany granic Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

To ostatni przystanek przed akceptacją ze strony rządu. To może nastąpić już w przyszłym tygodniu, a już po kolejnych dwóch tygodniach strefa będzie mogła wydawać pierwsze pozwolenia, dzięki którym nakłady inwestycyjne mają przekroczyć 600 mln złotych, a liczba miejsc pracy 1300.

Legnicka SSE miała zostać powiększona w lipcu, ale sprzeciwiło się ministerstwo finansów, mające zastrzeżenie do metod obliczania skutków regulacji dla budżetu. "Puls Biznesu" cytuje Ilonę Antoniszyn-Klik, wiceminister gospodarki: Uzgodniliśmy, że jako skutki regulacji wykazujemy jedynie liczbę miejsc pracy i wielkość inwestycji".

Więc w piątkowym "Pulsie Biznesu".