Stolica Śląska, znanego z górniczych tradycji, powoli staje się regionalnym centrum usług.

Teraz w centrach usług pracuje 9 tys. mieszkańców Katowic. Wkrótce ta liczba może ulec powiększeniu ze względu na now projekty, w tym rozszerzenie przez firmę Ericsson istniejącego centrum usług oraz uruchomienie przez Unilever nowego centrum usług.

"Puls Biznesu" cytuje Mateusza Skowrońskiego, pełnomocnika prezydenta ds. inwestorów strategicznych: "Bardzo zależy nam na inwestycjach z sektora nowoczesnych usług biznesowych szczególnie w zakresie bardziej zaawanasowanych procesów aż po KPO (putsourcing procesów wiedzy) i centra badawczo rozwojowe".

Więcej w czwartkowym "Pulsie Biznesu".