Czy przyszłoroczny budżet będzie prorozwojowy - zastanawia się Anna Cieślak-Wróblewska w analizie dla "Rzeczpospolitej".

Wydaje się, że tak. Dwa główne cele budżetu na 2014 rok to oszczędności i rozwój. Na ten drugi cel zostaną poniesione wydatki w wysokości 80,9 mld zł. Z tego 27 mld zł ma pochodzi z budżetu państwa, 37 mld z budżetu samorządów oraz 17 mld z Krajowego Funduszu Drogowego. W przyszłym roku państwo zamierza wydać na inwestycje więcej, niż w 2013 roku. W tym na inwestycje przeznaczono 72,4 mld zł.

Więcej w dzisiejszym wydaniu "Rzeczpospolitej".