Wyrok w sprawie firmy Blek Meble z Mielce otwiera drogę dla innych firm, których pozwolenie na inwestycje w SSE jest ograniczone.

Jeszcze do 2009-2010 roku zezwolenia na działalność na terenie Stref wydawano z datą przydatności, tj. z datą prognozowanego końcu funkcjonowania danej strefy. Wówczas zaplanowany koniec funkcjonowania np. Mieleckiej SSE wyznaczał rok 2015. W kolejnych latach przedłużano czas funkcjonowania SSE, ostatecznie do 2026 r., ale bez przedłużania terminu na zezwoleniach. Firma Blek Meble zwróciła się w 2011 r. do MG o przedłużenie zezwolenia, ale uzyskała odmowną odpowiedź.

Ostatecznie, po zaskarżeniu wyroku, Naczelny Sąd Administracyjny wydał w marcu tego roku pozytywny dla firmy wyrok. Na zaskarżenie decyzji może zdecydować się więcej spółek z ograniczonym terminem ważności zezwolenia. "PB" cytuje  Mariusza Błędowskiego, prezesa Mieleckiej SSE: "Bardzo wielu inwestorów interesuje się przedłużeniem zezwoleń. Teraz Ministerstwo Gospodarki będzie musiało raz jeszcze podejść do sprawy".

Więcej w dzisiejszym wydaniu "Pulsu Biznesu".