Centra usług finansowych w Polsce rozwijają się dynamicznie, ale potrzebują zniesienia kilku barier - czytamy w dzisiejszym wydaniu "Pulsu Biznesu".

Jedną z barier jest brak możliwości wymagania od pracowników zaświadczeń o niekaralności. "PB" cytuje Marka Grodzińskiego, dyrektor Europejskiej Sieci Centró BPO Capgemini, wiceprezes ABSL: "W przypadku firm, które działają na rzecz instytucji i firm z sektora finansowego (...) kluczowa jest możliwość zatrudnienia pracowników o nieposzlakowanej opinii, którzy nie byli uwikłani w przestępstwa o charakterze finansowym".

Więcej w artykule "Daleko nam do Luksemburga".