Kraśnik zawiesił poszukiwanie partnera do budowy farmy solarnej, a Przasnysz znalazł tylko dwóch zainteresowanych.

Do władz Przasnysza zgłosiły się dwie firmy zainteresowane wykonaniem farmy solarnej w gminie Chorzele. Inwestycja warta kilkanaście milionów euro ma być wykonana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

"Puls Biznesu" cytuje Jarosława Tybuchowskiego, członka zarządu powiatu przasnyskiego: "Zainteresowanie inwestorów byłoby większe i pewnie mielibyśmy kilkanaście wniosków, gdyby została uchwalona ustawa o odnawialnych źródłach energii".

Więcej w piątkowym wydaniu "Pulsu Biznesu".