Biurowiec na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej może przynosić korzyści i dla inwestorów, i dla samej Strefy.
 

Inwestycje w SSE kojarzą się z przemysłem, ale od 2003 r. na terenie Strefy mogą powstawać inwestycje związane z sektorem usługowym, które wymagają jednak ulokowania w nowoczesnych biurowcach. Inwestorzy z sektora BPO nie chcą sami budować, a jedynie wynajmować powierzchnie biurowe.


"Puls Biznesu" cytuje prezes Krakowskiej SSE, Wiesławę Kornaś-Kitę: "Spółek zarządzających strefami także nie stać na tego typu inwestycje, stąd pomysł współpracy z deweloperami, którzy inwestują w biurowce na terenie SSE. Dzięki temu firmy mają możliwość lokowania inwestycji w strefie, deweloperzy zyskują atut dla swojego obiektu, a spółki zarządzające strefami realizują swoją misję związaną z rozwojem gospodarczym regionów".

Więcej w dzisiejszym wydaniu "Pulsu Biznesu".