Dystrybutor sprzętu IT zamierza zdobyć pieniądze na magazyn i przejęcia poprzez emisję obligacji o wartości 100 mln zł.

Z planowanych 100 mln zł pochodzących z emisji, 45 mln zł firma AB przeznaczyć na dokończenie budowy centrum logistycznego w Magnicach, którego wartość to 84 mln zł. Centrum powinno zostać wybudowane do I połowy 2015 roku. Początkowa spółka przymierzała się do finansowania inwestycji z kredytów bankowych, dotacji unijnej oraz własnych pieniędzy.

"Puls Biznesu" cytuje Grzegorza Ochędzana, członka zarządu AB ds. finansowych: "Program emisji obligacji zabezpiecza nasze plany finansowe na najbliższe 3-5 lat. Nie zamierzamy pozyskiwać finansowania zewnętrznego w tym okresie".

Więcej w czwartkowym wydaniu "Pulsu Biznesu".