Celem Programu „Rzetelni w Biznesie” jest kreowanie i umacnianie etycznych działań w czterech obszarach życia społecznego i gospodarczego: przedsiębiorczości, samorządu, ochronie zdrowia oraz instytucji. Organizatorzy Programu od początku postawili bardzo wysoką poprzeczkę dla kandydatów starających się o certyfikat. Dokładna, zweryfikowana ocena ich dokonań i działań w ostatnich latach, na wielu płaszczyznach działalności, ma spowodować, iż tytuł otrzymają najlepsi.