Gmina Bielsko-Biała w ogłoszonym postępowaniu PPP w trybie koncesji na roboty budowlane na zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie i zarządzanie co najmniej dwoma płatnymi parkingami wielopoziomowymi oraz strefą płatnego parkowania, wydłużyła termin składania wniosków do dnia 1 lutego 2012 r.

Pełna nazwa projektu nosi nazwę "Uporządkowanie sytuacji parkingowej w śródmieściu oraz zapewnienie dostępności do nowoczesnej infrastruktury parkingowej dla mieszkańców Bielska-Białej poprzez zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie i zarządzanie co najmniej dwoma płatnymi parkingami wielopoziomowymi oraz strefą płatnego parkowania".