12 lutego minął termin składania ofert w przedsięwzięciu PPP polegającym na zaprojektowaniu, budowie i zarządzaniu siecią szerokopasmową w województwie warmińsko-mazurskim, które realizowane jest w ramach programu Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej (SSPW).

Spośród pięciu województw, które objął program SSPW, dwa - warmińsko-mazurskie i podkarpackie zdecydowały się realizować przedsięwzięcia w formule ppp, która łączy zaprojektowanie i budowę infrastruktury z jej późniejszym zarządzaniem, i utrzymaniem, trzy natomiast (województwo podlaskie, świętokrzyskie i lubelskie) postawiły na rozłączne postępowania przetargowe: najpierw na zaprojektowanie i budowę sieci, a dopiero potem na jej operatora.

Województwo warmińsko-mazurskie jako pierwsze, w czerwcu 2012 roku, ogłosiło postępowanie na wybór partnera prywatnego. W dialogu konkurencyjnym uczestniczyły trzy podmioty, a dwa z nich złożyły w przewidzianym czasie oferty. Są to: Konsorcjum firm: KT Corporation, Daewoo International Corporation, Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych SA, BIATEL Telekomunikacja SA i KBTO. Drugim podmiotem są Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe (dawny Maribel Investments), spółka związana z francuskim Alcatel-Lucent.

Swojej oferty nie złożyło konsorcjum firm związane z brytyjskim BT, a złożone ze spółek ATM Systemy Informatyczne SA oraz BT Poland. Według informacji uzyskanej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, rozstrzygnięcie postępowania, tj. wybór najkorzystniejszej oferty, planowane jest na 19 lutego.

Aktualnie trwają dwa inne postępowania PPP na budowę i eksploatację sieci szerokopasmowych. Pierwszy to „SSPW – województwo podkarpackie”, w którym właśnie rusza dialog konkurencyjny z udziałem 3 podmiotów/konsorcjów. Drugie postępowanie to: „Internet dla Mazowsza”, realizowany dla województwa mazowieckiego przez Agencję Rozwoju Mazowsza SA, w którym w dniu 31. stycznia 2013 podano do publicznej wiadomości informację o trzech podmiotach/konsorcjach dopuszczonych do dialogu konkurencyjnego.