1 marca została podpisana umowa na doradztwo prawne, podatkowe, ekonomiczno-finansowe i techniczne dla projektu „Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej” w procesie wyboru partnera prywatnego. Projekt budowy budynku sądu w Nowym Sączu jest najbardziej zaawansowanym projektem PPP w Polsce planowanym do realizacji na szczeblu administracji rządowej. Projekt ten jest objęty wsparciem w ramach Platformy PPP. 

Stronę publiczną przygotowującą projekt PPP wspierać będą eksperci z katowickich firm: Collect Consulting oraz Invest & Consulting Group wraz z warszawską Kancelarią Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz.

Zaangażowanie MRR w ten projekt obejmuje wsparcie merytoryczne dla przedstawicieli Sądu Okręgowego, m.in. przedstawiciel resortu pełnił rolę biegłego w komisji przetargowej dla zakończonego postępowania przetargowego. Zawarcie umowy z doradcą stanowi ważny krok w kierunku realizacji inwestycji.