7 lutego 2012 r. we Wrocławiu odbędzie się konferencja "Wrocław dla Partnerstwa - doświadczenia, plany, perspektywy współpracy. Brytyjsko-Polskie Forum PPP”.

Organizatorami konferencji są: Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, miasto Wrocław, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz Ambasada Brytyjska w Warszawie.

Celem przedsięwzięcia, objętego honorowym patronatem minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej, jest analiza w gronie ekspertów, przedstawicieli samorządowych oraz inwestorów czynników rozwoju i barier dla sektora PPP w Polsce oraz omówienie światowych trendów w tej dziedzinie.

Organizatorzy pragną w ten sposób popularyzować ideę PPP w Polsce poprzez promowanie najlepszych polskich i zagranicznych praktyk. Pozostałe cele konferencji, to aktywizacja przedsiębiorców, głównie z Wrocławia i Dolnego Śląska, do angażowania się w projekty partnerstwa publiczno-prywatnego oraz edukacja przedstawicieli samorządów w zakresie wykorzystania i wdrażania tej formuły realizacji przedsięwzięć.