14 kwietnia w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie odbędzie się konferencja "Rodzaje ryzyka w projektach PPP".

Podczas spotkania poruszone zostaną następujące tematy: Rola rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów ryzyka oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie; Rola analiz ryzyka w projektach PPP; Podział ryzyka w projektach PPP okiem banku komercyjnego; Klauzule umowne dotyczące podziału ryzyka w projektach PPP na przykładzie projektu „Budowa Sądu Rejonowego w Nowym Sączu"; Alokacja ryzyka w projekcie „System gospodarki odpadami dla miasta Poznania” – studium przypadku.

Konferencja jest skierowana do podmiotów sektora publicznego i prywatnego, a udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 8 kwietnia, a szczegóły rejestracji na stronie Ministerstwa Gospodarki.