W dniach 14-15 maja w Warszawie odbędzie się spotkanie z cyklu seminariów regionalnych dla przedstawicieli sektora prywatnego, poświęcone zagadnieniom partnerstwa publiczno-prywatnego. Seminarium jest organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Instytut PPP w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

Seminarium skierowane jest do osób, które w ramach przedsiębiorstwa zajmują się zamówieniami publicznymi lub relacjami z sektorem publicznym i pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Szkolenie cenne będzie szczególnie dla zarządzających sprzedażą, tworzących strategię  firmy. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w seminarium jest reprezentowanie mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, które bierze udział w realizacji przedsięwzięć ppp lub zamierza brać udział w tego typu przedsięwzięciach i w związku z tym posiada plany inwestycyjne z zastosowaniem modelu ppp w okresie nie dłuższym niż 4 lata.Uczestnicy seminarium zapoznają się z przebiegiem procesu realizacji inwestycji w formule ppp, począwszy od uwarunkowań legislacyjnych dotyczących partnerstwa, poprzez zadania stron współpracy – strony publicznej i prywatnej, ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień i obowiązków inwestorów oraz poprzez zagadnienia dotyczące zarządzania projektem ppp. Podczas seminarium każdy przedsiębiorca będzie miał także możliwość skonsultowania z ekspertami prowadzącymi seminarium szans swojej firmy na uczestnictwo w rynku ppp. Zdobyta podczas seminariów regionalnych wiedza to szansa dla przedsiębiorców na podniesienie konkurencyjności prowadzonej przez nich działalności.Udział w seminarium jest całkowicie bezpłatny. Seminarium odbędzie się w Hotelu Czerniewski przy ul. Jutrzenki 119 w Warszawie. Szczegółowe informacje na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu.