Centrum PPP organizuje bezpłatne Warsztaty PPP w sektorze parkingów. Celem warsztatów, skierowanych do podmiotów publicznych, jest promocja sprawdzonych już w praktyce polskiej – realizowanych z sukcesem –  projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Szkolenie odbędzie się 13 listopada w Warszawie, w siedzibie PKPP Lewiatan. W ramach warsztatów będzie można uzyskać informacje o aktualnym stanie rynku PPP w Polsce; zostaną omówione projekty PPP zrealizowane z sukcesem w Polsce oraz na świecie. Odbędzie się również dyskusja.

Warsztaty, prowadzone przez praktyków PPP (Dentons, Projekt Parking, Bank PEKAO, Goldbeck, Investment Supprot, Fundacja Polska Parkuje, Centrum PPP ) będą mieć charakter praktyczny.