Partnerem prywatnym, z którym zostanie podpisana umowy o ppp na realizację przedsięwzięcia pn. ”Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ulicy Grunwaldzkiej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” jest Warbud-Infrastruktura.

Postępowanie na wybór partnera prywatnego przeprowadzono w trybie dialogu konkurencyjnego. Z pięciu nadesłanych ofert, po przeprowadzeniu negocjacji, wybrano najkorzystniejszą. Inwestycja w Nowym Sączu ma zostać ukończona w ciągu 33 miesięcy, a koszt jej realizacji to prawie 123 mln zł.