Szczecin ogłosił postępowanie na „Wybór projektanta i operatora Parku Wodnego w Szczecinie”.

Obiekt powstanie na terenach po dawnych kąpielisku Gontynka, czyli w obrębie ulic Emilii Sczanieckiej, 1-go Maja, Bożeny.

Planowany do realizacji Park Wodny swoim standardem, skalą przedsięwzięcia i atrakcyjnością, powinien równać się z analogicznymi obiektami tego typu zlokalizowanymi w miastach europejskich o podobnej liczbie mieszkańców.

Powstanie Parku Wodnego przyczyni się również do zwiększenia atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej dla osób odwiedzających ten obszar, zarówno z Polski, jak i z zagranicy, stanowiąc istotny czynnik wzrostu gospodarczego, a tym samym zwiększając konkurencyjność regionu oraz przyczyni się do utworzenia nowych miejsc pracy (m.in. miejsca pracy w nowym obiekcie, a także w przedsiębiorstwach świadczących usługi wspomagające na przykład: gastronomia, hotelarstwo, handel, transport, ochrona mienia, zapewnienie czystości).

Postępowanie odbywa się w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie Zaprojektuj i Zarządzaj. Postępowanie przeprowadzi Kancelaria Pawna Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy.

Wybrany w drodze postępowania partner będzie musiał zaprojektować obiekt, uzyskać wszelkie pozwolenia, zapewnić kompletne wyposażenie oraz na własne ryzyko zarządzać kompleksem przez minimum 15 lat. Za proces budowlany odpowiadać będzie miasto.