Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego organizują jednodniowe, bezpłatne warsztaty na temat partnerstwa publiczno-prywatnego. Spotkanie odbędzie się 29 maja w Szczecinie.

Celem spotkania jest pogłębienie wiedzy na temat partnerstwa publiczno-prywatnego, przedstawienie dobrych praktyk w zakresie projektów oświetleniowych, termomodernizacyjnych, drogowych oraz wskazanie alternatywnych instrumentów finansowania zadań publicznych. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Instytutu PPP.