Najnowszą umowę w formule PPP w sektorze efektywności energetycznej zawarło 17 kwietnia Miasto Sopot z firmą EngieServices Sp. z o.o. Jej przedmiotem jest kompleksowa termomodernizacja 25 obiektów edukacyjnych i wychowawczych, m.in. szkół, przedszkoli, domu dziecka i młodzieżowego domu kultury. Wartość umowy wynosi 37 mln zł. Prace przeprowadzone przez partnera prywatnego mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej placówek oraz podniesienie jakości ich użytkowania poprzez wygenerowanie dodatkowego budżetu z oszczędności pozyskanych dzięki wdrożeniu systemu zarządzania energią.

Nowa inwestycja w Sopocie to także pierwsze w województwie pomorskim przedsięwzięcie PPP realizowane z dofinansowaniem ze środków unijnych na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania to blisko 10 mln zł. Hybrydowe PPP, polegające na połączeniu trzech źródeł finansowania – kapitału partnera prywatnego, wkładu strony publicznej oraz środków unijnych – uchodzi za najbardziej opłacalną formę realizacji inwestycji publicznych. Mimo to pierwszą w Polsce umowę o hybrydowe PPP w ramach obecnej perspektywy finansowej podpisano dopiero 30 stycznia 2017 r. w Zgierzu.

Ze względu na skomplikowaną procedurę takich projektów, którą dodatkowo utrudnia brak jednoznacznych przepisów, przygotowanie projektów hybrydowych jest czasochłonne, wymaga specjalistycznej wiedzy i najwyższej staranności. Podjęcie się tak niełatwych projektów przez samorządy to jednak szansa na ogromne zyski – mówi mec. Rafał Cieślak z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz.

Projekt w Sopocie to pionierska inwestycja w regionie. Partnerstwo publiczno-prywatne nie cieszyło się bowiem dotąd dużym powodzeniem na Pomorzu. Od 2009 roku tylko trzy projekty zostały doprowadzone do fazy operacyjnej.

– Tym większe gratulacje należą się władzom Sopotu. Zaletami PPP dla miast i gmin jest nie tylko to, że spełnia realne potrzeby samorządów, takie jak zapewnienie finansowania, ale także daje możliwość skoncentrowania się na celach społecznych. Decydując się na podpisanie umowy, miasto będzie mogło jeszcze sprawniej je realizować – dodaje prawnik.