Kędzierzyn - Koźle pomimo ogłoszenia przetargu i otrzymania oferty wycofuje się z remontu  rynku w PPP. Powód? Okazuje się, że Miasto działało bez porozumienia z Radą Miasta, która o planach i toczącym się przetargu nic nie wiedziała. Jakie intencje towarzyszyły obecnemu Zarządowi Miasta, które rok temu rozpoczynało przetarg w tak ważnej dla Miasta sprawie, bez konsultacji z Radą Miasta?

Przetarg zakończony ciszą

13 kwietnia 2016 odbyły się nadzwyczajne obrady Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle, których celem było zaopiniowanie projektu pt. „Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi w formule partnerstwa publiczno – prywatnego”. Nadzwyczajny tryb tego posiedzenia był rezultatem wniosku adresowanego do Rady Miasta przez Warbud S.A., tj. firmę która była uczestnikiem przetargu zainicjowanego przez Miasto w marcu 2015 roku.

W lutym tego roku firma Warbud złożyła ofertę rewitalizacji rynku i przyległych ulic w ciągu jedynie 24 miesięcy, wraz z wymianą sieci wodno – kanalizacyjnej oraz 10 letnim serwisem technicznym, dając ponadstandardową gwarancję jakości. Dzięki formule PPP koszty remontu i późniejszego utrzymania zostały rozłożone na kolejne 10 lat po zakończeniu robót, bez konieczności zaciągania przez Miasto kredytu. Pomimo wielomiesięcznej pracy przedstawicieli Urzędu Miasta oraz strony prywatnej
i w efekcie dopasowania oferty do potrzeb Miasta, Zarząd wycofuje się z realizacji inwestycji.
 
- Pismo firmy Warbud do Radnych z prośbą o zwołanie Rady było następstwem braku informacji zwrotnej z  Urzędu Miasta w ciągu 2 miesięcy jakie upłynęły od dnia złożenia przez nas oferty. Należy zaznaczyć, że nasza oferta była wynikiem prawie rocznych, intensywnych prac prowadzonych przez pracowników Urzędu Miasta i zewnętrzne firmy doradcze wynajęte przez Miasto. Również firma Warbud angażowała swoich specjalistów i doradców na każdorazowe zaproszenie ze strony Ratusza. Łącznie odbyto cztery całodniowe spotkania i wymieniono przeszło 250 szt. korespondencji – wszystko w ramach jawnego przetargu.  Łączny czas pracy nad projektem należy liczyć w wielu tygodniach pracy kilkunastu osób. – skomentował Mirosław Józefczuk, członek zarządu firmy Warbud S.A.

Rada Miasta bez informacji   

Przebieg posiedzenia Rady Miasta wskazuje, że spotkanie było wyłącznie próbą zadośćuczynienia oczekiwaniom Warbud, dotyczącym zaprezentowania istotnych postanowień przedłożonej oferty.

W trakcie sesji Radni miejscy wielokrotnie oświadczali, że dopiero teraz, tj. na 4 dni przed upływem ważności oferty złożonej przez Warbud, dowiadują się o prowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne ws. rewitalizacji rynku w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

- Z przykrością należy stwierdzić, że liczne głosy Radnych dowodziły faktu, iż tak ważne i szeroko zakrojone przedsięwzięcie ani razu nie zostało poddane pod dyskusję czy to na forum Rady, czy na posiedzeniach poszczególnych komisji. – skomentował spotkanie Przemysław Szulfer, Dyrektor finansowy Warbud S.A., uczestnik spotkania na zaproszenie przewodniczącego  Rady Miasta.    

Mimo, że ponad rok temu Urząd miasta zainicjował przetarg i zaprosił partnerów prywatnych do rozmów, to w trakcie obrad Zarząd Miasta nie potrafił uzasadnić celowości kompleksowej rewitalizacji rynku i przyległych ulic. Zarząd nie był w stanie również ocenić, dlaczego formuła PPP jest korzystniejsza dla Miasta aniżeli realizacja inwestycji w tradycyjnej formule, zostawiając pełne pole do objaśnień przedstawicielowi firmy. To zaskakujące zważając na fakt, że projekt rewitalizacji rynku w Koźlu został zgłoszony do konkursu „3P” dla najlepszych projektów PPP, organizowany przez PARP. Na jego potrzeby projekt został odpowiednio uzasadniony i w efekcie nagrodzony. Pomysł został zainicjowany przez poprzedni Zarząd Miasta, ale jego kontynuacja była już autonomiczną decyzją obecnych władz, które pomysł swoich poprzedników poparły. Tymczasem 2 miesiące po złożeniu oferty Zarząd nie widzi uzasadnienia dla realizacji tej wzorcowej inwestycji.

Zbyt szeroki zakres ?

- Radni podczas obrad zapytywali również wielokrotnie skąd wziął się tak szeroki zakres przedsięwzięcia – rynek, przyległe ulice, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie i wymiana całej sieci wodno – kanalizacyjnej. To o tyle dziwne, gdyż zakres projektu został zdefiniowany przez Urząd Miasta. – zastanawia się Przemysław Szulfer.  
Zarząd Miasta zdaje się nie mieć świadomości na jaki zakres  zdecydował się zapraszając Warbud do złożenia oferty, chociaż to na nim spoczywa odpowiedzialność za zakres zamówienia publicznego. Koszt realizacji przedsięwzięcia w tradycyjnej formule w ocenie Władz Miasta to około 15 mln zł.

W ramach wyjaśnienia przedstawiciel Warbudu dowiódł jednak, że to właśnie dokumentacja przetargowa Miasta wskazuje kosztorys inwestorski, w sposób znacznie przekraczający kwotę 15 mln zł. Jak można przeczytać w doniesieniach medialnych, podobnego zdania jest także firma, która doradzała przy tym postępowaniu w zakresie projektowania dokumentów przetargowych i realizacji inwestycji. Zdaniem Collect Consulting, na remont rynku wraz z przyległymi ulicami Miasto powinno zabezpieczyć kwotę około 20 mln. Oferta Warbud obejmująca wszystkie prace budowlane, opiewa na 23 mln złotych.

Smutny przetarg – stracona szansa

Koncepcja modernizacji rynku w Koźlu w formule PPP została nagrodzona w 2013 roku przez PARP jako wzorcowa. Nagrodą było dofinansowanie na pokrycie kosztów doradztwa przy przeprowadzeniu przetargu. Koncepcja jak i późniejsze postępowanie, w tym przeprowadzenie dialogu konkurencyjnego, profesjonalne zaangażowanie po stronie publicznej i prywatnej, mogłyby być  przykładem dla innych projektów PPP w Polsce. Niestety brak komunikacji pomiędzy Urzędem Miasta i Radnymi w tak ważnej dla mieszkańców kwestii świadczyć może o braku pierwotnej woli do skutecznego zakończenia postępowania. Pojawiają się zatem pytania – dlaczego obecny Ratusz ponad rok temu zainicjował ten przetarg? Co dalej? Czy po odrzuceniu formuły rewitalizacji, władze miasta mają plan na remont? Wiele wskazuje na to, że rewitalizacja w PPP była jedyną realną szansą na przywrócenie miastu rynku w najbliższych latach.