We Wrocławiu odbyły się niedawno warsztaty dotyczące przygotowania i realizacji projektów w sektorze efektywności energetycznej z wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego.  

Spotkanie, które odbyło się 8 maja we Wrocławiu, miało przybliżyć podmiotom publicznym doświadczenia związane z realizacją projektów w sektorze efektywności energetycznej w modelu PPP. Wydarzeniu towarzyszyła dyskusja o perspektywach rozwoju rynku projektów z wykorzystaniem formuły przedsiębiorstwa usług energetycznych.

W spotkaniu wzięli udział przedstawicie gmin, miast, uczelni, stowarzyszeń i spółek publicznych działających w różnych branżach. Omówione zostały praktyczne aspekty przygotowania projektów w sektorze efektywności energetycznej, udało się także wskazać problemy i bariery utrudniające realizację inwestycji tego typu. Ważnym tematem były również potencjalne źródła finansowania projektów – rozmowa dotyczyła wsparcia sektora ze środków polityki spójności na lata 2014–2020.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.