Podręcznik "Partnerstwo publiczno-prywatne krok po kroku" powstał w wyniku wspólnej pracy doradców z zakresu PPP oraz pracowników pięciu urzędów miast realizujących projekt "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi".

Zostanie on zaprezentowany podczas seminarium, które odbędzie się 27 lutego 2012 r. w warszawskim Centrum Konferencyjnym ZIELNA.

Autorzy podręcznika zaprezentują uczestnikom zawartość oraz sposób korzystania z jego treści. Publikacja składa się z trzech części: ogólnej, omawiającej przepisy prawne; szczegółowej, dotyczącej właściwego przygotowania się do realizacji inwestycji w PPP; praktycznej, prezentującej wybór partnera prywatnego do dwóch rodzajów inwestycji: stadionu z infrastrukturą towarzyszącą oraz rewitalizacji budynków komunalnych zasobu mieszkaniowego.

Do podręcznika zostały dodane wzory umów do ww. inwestycji, a także inne dokumenty niezbędne w procedurze partnera prywatnego.