Fundacja Centrum PPP opublikowała opracowanie z cyklu Dobre praktyki PPP pt. "PPP w systemach ochrony zdrowia w wybranych krajach świata".

Jest to praca zbiorowa pod redakcją Jolanty Kalecińskiej i dr Ireny Herbst.

Założeniem autorów publikacji było upowszechnianie za jej pośrednictwem wiedzy o możliwościach i metodach wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze ochrony zdrowia, poparte przykładami.

Opracowanie porusza następujące zagadnienia: organizacja systemów opieki zdrowotnej i ich finansowanie; procedury wyboru partnera prywatnego oraz realizacje projektów PPP właściwe dla następujących krajów: Australia, Francja, Hiszpania, Portugalia, Wielka Brytania; ścieżka dojścia do PPP w sektorze ochrony zdrowia w Polsce.

Partnerem wydania jest Bank Gospodarstwa Krajowego.