Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz przygotowała obszerny raport "Partnerstwo Publiczno-Prywatne w sektorze ochrony zdrowia w Polsce".

Wynika z niego m.in., że mechanizmy PPP są niedostatecznie wykorzystane do rozwoju infrastruktury branżowej. Szczegółowe wnioski nie napawają optymizmem, zapowiadają jednak stopniowy rozwój tej formuły w przyszłości.

Raport "Partnerstwo Publiczno-Prywatne w sektorze ochrony zdrowia w Polsce" obejmuje okres dwóch i pół roku – od wejścia w życie ustawy o PPP i ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (luty 2009 r.) do dnia 15 września 2011 r., kiedy to podpisano umowę o PPP dotyczącą budowy szpitala powiatowego w Żywcu. W tym czasie ogłoszono jedynie 13 postępowań z sektora ochrony zdrowia, dotyczących ośmiu projektów, co stanowiło ok. 10% wszystkich postępowań PPP w Polsce.

Jak na razie zawarto cztery umowy PPP. W każdym przypadku prywatni inwestorzy odpowiedzialni są za zaprojektowanie, budowę lub rozbudowę, utrzymanie i zarządzanie obiektami, a także udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Partnerstwo publiczno-prywatne może stanowić dogodny sposób na doinwestowanie ochrony zdrowia i podnoszenie jakości usług medycznych. Jak na razie dostrzegły to jednostki samorządu terytorialnego z województwa śląskiego, a także pomorskiego, małopolskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego. Z informacji rynkowych wynika jednak, że projekty PPP w sektorze ochrony zdrowia przygotowywane są na terenie całego kraju.

Wnioski płynące z raportu nie wykazują zadowalającego wykorzystania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. Dane prezentują bardzo powolne tempo wzrostu liczby projektów realizowanych w ramach PPP, pomimo że współpraca z prywatnymi inwestorami mogłaby stanowić odpowiedź na chroniczne problemy sektora ochrony zdrowia.

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz dostrzega jednak szeroki potencjał wykorzystania tej formuły w przyszłości, w tym w świetle przepisów nowej ustawy o działalności leczniczej. Szczegółowe dane dotyczące PPP w sektorze zdrowia znaleźć można w pełnej wersji raportu, tutaj.