W dniu 2 grudnia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piasecznie podpisano umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym pomiędzy gminą Piaseczno a firmą Centrum Sportu Piaseczno. W ramach projektu powstanie boisko przykryte balonem pneumatycznym, co zapewni możliwość korzystania z obiektu również w trakcie sezonu jesienno-zimowego.

Partner prywatny odpowiedzialny jest za zaprojektowanie, finansowanie i budowę obiektu, następnie przejmie na siebie eksploatację i zarządzanie. Gmina wniosła w przedsięwzięcie wkład w postaci nieruchomości, ponosi także część ryzyka finansowego projektu. Istotny element współpracy stanowi również możliwość korzystania przez gminę z obiektu na preferencyjnych warunkach, organizacja wspólnych imprez sportowych i wydarzeń lokalnych.

- Planowana inwestycja stanowić będzie jeden z ważnych etapów rewitalizacji terenów zlokalizowanych na terenie stadionu miejskiego w Piasecznie, który w przyszłości ma tworzyć zintegrowany kompleks boisk sportowych przeznaczonych do wykorzystania przez kluby sportowe, szkoły oraz mieszkańców gminy. Projekt wpisany jest w Lokalny Program Rewitalizacji gminy Piaseczno, w związku z czym partner prywatny zamierza sfinansować go ze środków pożyczkowych dostępnych w ramach programu JESSICA. Mamy zatem szansę na realizację małego projektu „hybrydowego – mówi prezes zarządu Centrum Sportu Piaseczno.

Wyraża głęboką nadzieję, że Bank Gospodarstwa Krajowego będzie zainteresowany finansowaniem projektu.

- Przedsięwzięcie jest unikalne w skali kraju – cieszy się Michał Liżewski, prawnik z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz, która obsługiwała transakcję ze strony gminy – będzie to pierwszy sportowy projekt realizowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.  Procedura wyboru partnera prywatnego trwała pół roku. To stosunkowo niewiele jak na projekty PPP.

- Najtrudniejszym elementem negocjacji był jak zawsze etap eksploatacji infrastruktury. Myślę, że przyjęty model współpracy powinien stanowić wzór do naśladowania dla innych samorządów – twierdzi mec. Rafał Cieślak.

Projekty sportowo-rekreacyjne stanowią aż 25 proc. wszystkich postępowań PPP i koncesji. Niestety, liczba ogłaszanych postępowań nie przekłada się na zawierane umowy. Piaseczno ma szansę przerwać tę złą passę.