W Internecie ukazało się już kolejne, ósme wydanie "Builetynu ppp" wydawanego przez Polską Agencję Rozwoju Przemysłu.

W nowym numerze publikacji pt. „Biuletyn ppp” znalazły się ciekawe artykuły dotyczące specyfiki projektów energooszczędnych, projektów z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej, a także analiza zagadnienia jawności postępowania i ochrony informacji poufnych przedsiębiorstwa w kontekście ppp.

Na uwagę zasługuje również materiał poświęcony laureatom drugiej edycji Konkursu 3P oraz analiza inwestycji hotelowych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Nowy numer "Biuletynu ppp" można pobrać na stronie PARP.